Clientul întîrzie să achite
serviciile de transport

Transportatorul nu s-a
prezentat la încărcare

Expeditorul nu s-a achitat
cu serviciile de transport

Marfa a ajuns deteriorată
sau prezintă lipsuri

078 557 557


SOLUȚIA

SUNTEM NOI

Serviciu juridic creat de
BAA MACOVEI&PARTNERS

SERVICII PRESTATE

bul Asistență în cadrul soluționării
litigiilor de transport.

bul Reprezentarea intereselor în
instanțele de judecată și arbitraj.

bul Redactarea de pretenții, cereri,
la etapa procedurii prealabile.

bul Asistență juridică în cadrul fazei
executării actelor judecătorești.

bul Redactarea și perfecționarea
contractelor de transport.

bul Asistența în cadrul negocierilor
privind contractele de transport.

ASISTENȚA JURIDICĂ ASIGURATĂ DE
BAA MACOVEI&PARTNERS

BAA Macovei Partners

Conform informațiilor prezentate pe saitul aita.md, Membrii asociaţi şi Titularii Carnetelor TIR ai Asociaţiei AITA, au fost informați că Adunarea Generală a Asociației a avut loc cu mai multe abateri de la procedurile stabilite de legislaţie şi Statutul Asociaţiei. În urma examinării ilegalităților în instanța de judecată s-a dispus suspendarea hotărîrilor Adunării Generale în partea ce ţine de revocarea din funcţia de Preşedinte al dlui Bernavschi Grigore şi alegerea în aceasta funcţie a dlui Gubceac Evghenii, precum şi suspendarea revocării întregii componenţe a Consiliului Asociaţiei AITA şi alegerea altei componenţe a Consiliului şi s-a interzis efectuarea modificărilor în Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale în partea ce ţine de modificarea datelor preşedintele Asociaţiei AITA.

Se comunică că în perioada 23 iulie 2016 pînă 19 august 2016 dl Gubceac E. ilegal a uzurpat administrarea Asociaţiei, profitând de faptul ca dl Bernaschi G. se afla în concediu medical. A influenţat salariaţii să execute mai multe acţiuni incorecte şi uneori ilegale neavând împuterniciri justificate.

În baza celor menţionate dl Gubceac a fost demisionat din funcţie de Secretar general AITA. Funcţiile Secretarului general AITA prin interimat va executa dl Barbanov Grigore – şeful departamentului TIR a Asociaţiei. Aceasta numire este coordonată cu administraţia IRU.

Unii reprezentanţi ai membrilor asociaţi ai AITA sunt influenţaţi pentru nu a respecta legislaţia şi iniţiază convocarea noi Adunări, neavând rezultate examinărilor instanţiilor la aceste subiecte şi nerespectând cerinţele Statutului Asociaţiei. Scopul acestora – provocarea scandalului şi lichidarea Asociaţiei cu ”preluarea, moştenirea” activelor AITA de numai de unii lichidatori.

Sursa: aita.md

Parteneri și Clienți

Întreabă on-line

Adresa de email:
Denumire:
Mesaj:
Control anti-spam. Indicați mai jos rezultatul adunării: 200+22.