Clientul întîrzie să achite
serviciile de transport

Transportatorul nu s-a
prezentat la încărcare

Expeditorul nu s-a achitat
cu serviciile de transport

Marfa a ajuns deteriorată
sau prezintă lipsuri

078 557 557


SOLUȚIA

SUNTEM NOI

Serviciu juridic creat de
BAA MACOVEI&PARTNERS

SERVICII PRESTATE

bul Asistență în cadrul soluționării
litigiilor de transport.

bul Reprezentarea intereselor în
instanțele de judecată și arbitraj.

bul Redactarea de pretenții, cereri,
la etapa procedurii prealabile.

bul Asistență juridică în cadrul fazei
executării actelor judecătorești.

bul Redactarea și perfecționarea
contractelor de transport.

bul Asistența în cadrul negocierilor
privind contractele de transport.

ASISTENȚA JURIDICĂ ASIGURATĂ DE
BAA MACOVEI&PARTNERS

BAA Macovei Partners

Conform informațiilor prezentate de AITA, legea salariului minim pentru lucrătorii detaşaţi, denumită Loi Macron, aprobată la 9 aprilie 2016, urmează să fie aplicată începând cu 1 iulie 2016. Dispoziţiile sale sunt aplicabile cabotajului şi transporturilor intracomunitare cu plecare sau destinaţie Franţa. Operaţiunile de tranzit sunt exceptate.

La începutul procesului legislativ, Franţa a publicat un ghid cu detalierea unora dintre prevederile privind salariul minim, iar recent a publicat modelul provizoriu de atestat şi o lungă listă cu răspunsuri la cele mai frecvente întrebări.

Compania de transport care detaşează lucrători în Franţa trebuie să prezinte un certificat de detaşare. Valabilitatea acestui certificat este de maxim 6 luni. Certificatul este întocmit în franceză înainte de începerea primei operaţiuni de detaşare. Certificatul este semnat, datat şi include date de bază despre societate, angajaţii detaşaţi şi modul în care sunt rezolvate problemele salariale şi altele legate de detaşare.

Angajatorul - transportator străin care detaşează un angajat - trebuie să îşi desemneze un reprezentant al companiei în Franţa, responsabil cu legătura cu organismele de supervizare pe durata activităţii de transport. Durata minimă de desemnare a reprezentantului este de minim 18 luni după detaşare.

Certificatul de detaşare mai sus menţionat este încheiat în 2 exemplare, unul dintre acestea este dat angajatului pentru fi ţinut la bordul vehiculului, iar celălalt este păstrat de reprezentantul desemnat al companiei sau de compania angajatoare a lucrătorului detaşat.

Pentru informatii suplimentare accesați:

Intrebări Frecvente

Tabelul recapitulativ al regulilor privind durata lucrului pentru personalul rulant din cadrul întreprinderilor de transport de mărfuri

Tariful orar minim de remuneraţie, aflat în vigoare de la 1 iulie 2016 pentru personalul care lucrează în domeniul transportului rutier

 

Sursa: aita.md

Parteneri și Clienți

Întreabă on-line

Adresa de email:
Denumire:
Mesaj:
Control anti-spam. Indicați mai jos rezultatul adunării: 200+22.