Clientul întîrzie să achite
serviciile de transport

Transportatorul nu s-a
prezentat la încărcare

Expeditorul nu s-a achitat
cu serviciile de transport

Marfa a ajuns deteriorată
sau prezintă lipsuri

078 557 557


SOLUȚIA

SUNTEM NOI

Serviciu juridic creat de
BAA MACOVEI&PARTNERS

SERVICII PRESTATE

bul Asistență în cadrul soluționării
litigiilor de transport.

bul Reprezentarea intereselor în
instanțele de judecată și arbitraj.

bul Redactarea de pretenții, cereri,
la etapa procedurii prealabile.

bul Asistență juridică în cadrul fazei
executării actelor judecătorești.

bul Redactarea și perfecționarea
contractelor de transport.

bul Asistența în cadrul negocierilor
privind contractele de transport.

ASISTENȚA JURIDICĂ ASIGURATĂ DE
BAA MACOVEI&PARTNERS

BAA Macovei Partners

Conform informațiile prezentate, vehiculele care transportă mărfuri indivizibile sau care, fără încărcătură, depășesc constructiv masele și/sau dimensiunile maxime admise, pot circula în baza unei Autorizații Speciale de Transport (AST), eliberată conform prevederilor „Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 01.10.2007.

Pentru a obtine o AST, solicitantul trebuie să completeze o cerere, al cărei model este afișat pe site-ul Agenției Naționale Transport Auto. Cererile pot fi depuse la ghișeul unic al Agenției Naționale Transport Auto. Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor publice, în cazul transporturilor cu depașiri, sunt cele prevazute în anexa nr. 3 Titlul IX Cod fiscal al Republicii Moldova.

În cazul eliberării AST de către Agenție, plata contravalorii tarifelor se efectuează după codul IBAN la instituțiile financiare ce activează pe teritoriul Republicii Moldova. La ridicarea AST, solicitantul va prezenta o copie a ordinului de plată, pe care va scrie textul" Subsemnatul ..., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul în declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul".

AST trebuie să se afle la bordul vehiculului, in original, pe toată desfașurarea transportului cu depașirile limitelor admise.

Sursa: anta.gov.md

Parteneri și Clienți

Întreabă on-line

Adresa de email:
Denumire:
Mesaj:
Control anti-spam. Indicați mai jos rezultatul adunării: 200+22.