Clientul întîrzie să achite
serviciile de transport

Transportatorul nu s-a
prezentat la încărcare

Expeditorul nu s-a achitat
cu serviciile de transport

Marfa a ajuns deteriorată
sau prezintă lipsuri

078 557 557


SOLUȚIA

SUNTEM NOI

Serviciu juridic creat de
BAA MACOVEI&PARTNERS

SERVICII PRESTATE

bul Asistență în cadrul soluționării
litigiilor de transport.

bul Reprezentarea intereselor în
instanțele de judecată și arbitraj.

bul Redactarea de pretenții, cereri,
la etapa procedurii prealabile.

bul Asistență juridică în cadrul fazei
executării actelor judecătorești.

bul Redactarea și perfecționarea
contractelor de transport.

bul Asistența în cadrul negocierilor
privind contractele de transport.

ASISTENȚA JURIDICĂ ASIGURATĂ DE
BAA MACOVEI&PARTNERS

BAA Macovei Partners

licentiere

 

Condițiile de licențiere a activității în transport în Republica Moldova.
Odată cu intrarea în vigoare a Codului transporturilor rutiere din 17.07.2014, au fost stabilite ai multe condiții cumulative pentru ca întreprinderea să poată primi licența în transport rutier.
Reieșind din prevederile art. 16 al Codului transportului rutiere, compania trebuie să dispună de:
a)    Bază tehnico-materială;
b)    Buna reputație;
c)    Capacitatea financiară;
d)    Competență profesională.
Majoritatea condițiilor stabilite de legiuitor sunt destul de clar reglementate de lege, mai puțin cea cu privire la capacitatea financiară.
Astfel pentru a demonstra baza tehnico-materială este nevoie de:
-    Sediu;
-    Cel puțin un vehicul în proprietatea sau leasing;
-    Deservirea tehnică autorizată.
Pentru a demonstra competența profesională este nevoie de:
-    Manager în transport angajat, care să dețină un certificat de competență profesională eliberat conform legii;
Pentru a demonstra buna reputație întreprinderea trebuie să demonstreze:
-    Lipsa condamnării pentru infracțiuni penale sau pentru contravenții în domeniu transporturilor rutiere, a companiei sau a managerului în transport.
Situația însă este mult mai dificilă în ceea ce privește determinarea condiției privind capacitatea financiară.

Existența activelor de milioane nu demonstrează prezența capacității financiare.
Recent unul din clienți s-a adresat cu solicitarea de al asista în cadrul unui litigiu avut cu Camera de Licențiere. Astfel acesta a relatat că autoritatea respectivă a depus cerere în instanța de judecată în vederea suspendării licenței sale pe motiv de lipsă a capacității financiare. Astfel deși compania deținea conform bilanțului contabil active de peste 5 milioane de lei, aceasta se considera pentru Camera de Licențiere drept fără capacitate financiară, pentru cele 2 autocamioane pentru care deținea licență.
În argumentarea poziției sale Camera de Licențiere a declarat că activele companiei nu prezintă nici o valoare, ei fiind interesați de valoare capitalului propriu care se calculează prin scăderea din Capitalul social a pierderii anuale sau adunarea la acesta a profitului. În așa mod, dacă compania va înregistra o pierdere la sfârșit de an aceasta poate ajunge să nu îndeplinească condiția capacității financiare, deși poate avea active în de ajuns.

Ce înseamnă totuși capacitatea financiară conform legii.
Reieșind din prevederile art. 19 sunt instituite câteva reguli contrare:
1)    Capacitatea financiară se consideră îndeplinită dacă întreprinderea poate în orice moment să facă față obligațiilor sale pe parcursul exercițiului financiar anual. – Astfel dacă compania își poate achita datoriile aceasta îndeplinește condiția capacității financiare.
2)    Capacitatea financiară se consideră îndeplinită dacă întreprinderea deține capital și rezerve financiare, în valoare echivalentă de 9000 de euro pentru primul vehicul și 5000 de euro pentru fiecare din celelalte.
3)    Capacitatea financiară se demonstrează prin suma capitalului propriu, din bilanțul contabil.
Deci care totuși e regula:
”Dețin bani pentru ași achita datoriile” sau ”deține capital și rezerve de 9000 Euro/1mașin, 5000Euro/Celelalte mașini” sau ”Capitalul propriu trebuie să fie de 9000 Euro/1mașin, 5000Euro/Celelalte mașini”.
În așa mod pentru companiile de transport rămâne neclar, care este regula de calcul: - banii în active, capital și rezerve în anumită sumă sau capital propriu în anumită sumă.

Lipsa unor prevederi clare – abuz din partea organelor de stat.
Faptul că legislația cu privire la transporturi nu reglementează noțiunea de capital și rezerve financiare, duce la interpretarea eronată de către Camera de Licențiere a termenilor legali folosiți
În așa mod Camera de Licențiere neîntemeiat face referire la conturile de pasiv al bilanțului contabil și anume conturile 331-342 și rezultatul general pe Capitolul 3 din bilanțul contabil.
O asemenea interpretare este eronată deoarece conturile de pasiv nu indică asupra capacității reale a întreprinderii, ori datoriile se acoperă pe baza activelor întreprinderii, iar pentru a vedea dacă s-a îndeplinit condiția specificată la art. 19 alin (1) al Codului transporturilor urmează să privim soldurile conturilor de activ ale întreprinderii care și arată patrimoniul și lichiditățile acesteia.
Cu părere de rău unica legea care reglementează noțiunea de capital este Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.95, reieșind din care, capital este valoarea netă a fondurilor de care dispune o instituție financiară reprezentând diferența dintre active și pasive.
Prin urmare este logic să interpretăm că intenția legiuitorului nu a fost de a utiliza noțiunea de capital ca noțiune ce exprimă pasivul întreprinderii, ori și capitalul social (311), cel suplimentar și de rezervă reprezintă datorii, adică pasiv a întreprinderii, față de fondatori. Aceste conturi contabile nu indică asupra capacității financiare reale a întreprinderii.
În așa fel, în lipsa unor prevederi legale clare, companiile de transport din Republica Moldova sunt nevoite, pe lângă activele sale să constituie un capital de rezervă ce ar asigura o sumă minimă de capital propriu în conturile de pasiv al bilanțului contabil.

Parteneri și Clienți

Întreabă on-line

Adresa de email:
Denumire:
Mesaj:
Control anti-spam. Indicați mai jos rezultatul adunării: 200+22.